Visa thăm thân - Visitor visa. Gia đình học sinh Ngô Minh Tường

Ngày đăng bài : 4/6/2020 4:05:22 PM

Cả gia đình được cấp visa  sang dự lễ tốt nghiệp của con trai đầu học tại Nova Scotia - visa đi lại nhiều lần cho mục đích thăm thân và du lịch 

Visa thăm thân - Visitor visa. Gia đình học sinh Ngô Minh Tường

Covid 19 không thể ngăn cản chúng ta !!!

Chúc mừng bố mẹ và em của bạn Ngô Minh Tường đã được cấp visa hết hộ chiếu (bố mẹ visa 10 năm, em 5 năm) để sang dự lễ tốt nghiệp PTTH của con nhé.

Bạn Ngô Minh Tường hiện đang học lớp 12, Chương trình sinh viên quốc tế Nova Scotia (Nova Scotia International Student Program - NSISP), Canada.

  

(Vì lý do bảo mật cá nhân chúng tôi không đăng ảnh visa)


 Vui lòng cho chúng tôi thông tin của bạn
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi

TIN LIÊN QUAN