Visa thăm thân - Visitor visa anh Đoàn Hồng Quang và chị Lại Thị Thanh Xuân

Ngày đăng bài : 4/6/2020 4:09:03 PM

Cả bố và mẹ đã được cấp visa hết hộ chiếu sang thăm con gái đang học tại Fanshawe College.

Visa thăm thân - Visitor visa anh Đoàn Hồng Quang  và chị Lại Thị Thanh Xuân

Chúc mừng anh chị Đoàn Hồng Quang và Lại Thị Thanh Xuân đã được cấp visa hết hộ chiếu (8 - 9 năm) để sang thăm con gái đang học tại Fanshawe College. Thời gian xét quá nhanh: chỉ có 1 tuần trên lịch!

Covid 19 không thể ngăn cản chúng ta !!!
Kế hoạch từ hè có thể chuyển sang thu nhưng điều tuyệt vời nhất là 

‼️NHÌN VỀ PHÍA TRƯỚC - MỌI THỨ SẴN SÀNG
‼️KHÔNG ĐỂ COVID 19 dừng bước chân chúng ta.


 Vui lòng cho chúng tôi thông tin của bạn
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi

TIN LIÊN QUAN