Nghề Cơ khí

Nghề Cơ khí

Cắt, uốn, tạo hình, lắp ráp và nối các mảnh kim loại  lại với nhau để tạo ra các sản phẩm khác nhau

Nghề Khách sạn, Du lịch

Nghề Khách sạn, Du lịch

Bộ tài liệu kỹ năng nghề Khách sạn, Du lịch Việt Nam theo Dự án EU cùng Hội đồng VTCB khuyến khích các doanh nghiệp và người lao động áp dụng tiêu chuẩn VTOS trong công tác đào tạo và thực hiện công việc của mình nhằm chuẩn hóa các kỹ năng nghề từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Nghề thủ công

Nghề thủ công

Nghề thủ công

Nghề sức khoẻ

Nghề sức khoẻ

Nghề sức khoẻ

Nghề công nghệ thông tin

Nghề công nghệ thông tin

Nghề công nghệ thông tin

Nghề chế biến thực phẩm

Nghề chế biến thực phẩm

Nghề chế biến thực phẩm