Visa du học Canada (Study Permit approval) - Phạm Thảo Minh

Ngày đăng bài : 5/15/2020 10:06:38 AM

Chúc mừng bạn Phạm Thảo Minh đã được duyệt Study Permit nhập học ICM và đại học Manitoba kỳ tháng 5/2020.

Visa du học Canada (Study Permit approval) - Phạm Thảo Minh

Study Permit Approval - Giấy phép du học


Quà Valentine mình thích nhất đây rồi 🤩

Chúc mừng bạn Phạm Thảo Minh đã được duyệt Study Permit (Giấy phép du học) nhập học ICM và đại học Manitoba kỳ tháng 5/2020.
Nộp 4/2/2020, được duyệt 11/2/2020, yêu cầu nộp hộ chiếu 14/2/2020.
Chuẩn bị lên đường thôi!

Thông tin giới thiệu trường ICM 

thông báo duyệt Giấy phép học tập (Study Permit)


 Vui lòng cho chúng tôi thông tin của bạn
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi

TIN LIÊN QUAN