Visa du học Canada (Study Permit approval) - Phạm Thái Long

Ngày đăng bài : 5/15/2020 10:29:10 AM

Chúc mừng bạn Phạm Thái Long đã được duyệt Study Permit nhập học ICM và đại học Manitoba kỳ tháng 9/2020

Visa du học Canada (Study Permit approval) - Phạm Thái Long

Study Permit Approval - Giấy phép du học

Chúc mừng bạn Phạm Thái Long đã được duyệt Study Permit (Giấy phép du học) nhập học ICM và đại học Manitoba kỳ tháng 9/2020.
Chờ đợi hơn 2 tháng cũng không phải là dài trong thời COVID 19 này!

Thông tin giới thiệu trường ICM 

http://nhatvinhets.com/international-college-of-manitoba-icm-university-of-manitoba-uom-dai-hoc-manitoba.html


 Vui lòng cho chúng tôi thông tin của bạn
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi

TIN LIÊN QUAN