Tư vấn du học Úc

Tư vấn du học Úc

Tư vấn du học Úc; Chương trình Visa đơn giản SSVF; 

Điều kiện xét Visa du học

 Điều kiện xét Visa du học

 Điều kiện xét Visa du học; Chương trình Visa đơn giản SSVF;

Khả năng học tập tại Việt Nam

Khả năng học tập tại Việt Nam

Khả năng học tập tại Việt Nam; Chương trình Visa đơn giản SSVF;

Kế hoạch học tập tại Úc

Kế hoạch học tập tại Úc

Kế hoạch học tập tại Úc; Chương trình Visa đơn giản SSVF;

Chứng minh tài chính du học Úc

Chứng minh tài chính du học Úc

Chứng minh tài chính du học Úc; Quy trình nộp hồ sơ xin  Visa Úc;

Du học nghề Úc - Visa 500

Du học nghề Úc - Visa 500

Du học nghề ở Úc sau tốt nghiệp sẽ được phép ở lại làm việc thêm 1.5 năm nữa. Hơn nữa, nếu bạn học các ngành nghề thuộc diện Ưu Tiên Định Cư của Chính Phủ Úc, bạn sẽ có nhiều cơ hội định cư (VD: nhóm ngành sức khỏe, kỹ sư, nhà hàng khách sạn, ...)

Quy trình nộp hồ sơ xin Visa Úc

Quy trình nộp hồ sơ xin  Visa Úc

Quy trình nộp hồ sơ xin  Visa Úc; Tư vấn du học Úc;