TAFE Fam Trip in Melbourne (phần 1)

TAFE Fam Trip in Melbourne  (phần 1)

Bằng cấp của VET (Vocational Education and Training) được cấp bởi (1) Trường TAFE (Technical and Further Education) và (2) các Tổ chức đào tạo có đăng ký (Registered Training Organizations – RTOs).

Box Hill Institute

Box Hill Institute

Nơi đào tạo: Melbourne (3 cơ sở đào tạo)

Box Hill Institute là một trong những trường dạy nghề hàng đầu của Australia với trên 300 chương trình đào tạo từ chứng chỉ 1, 2, 3 đến văn bằng Diploma, bằng cử nhân và bằng sau đại học. 

TAFE Fam Trip Melbourne (phần 2)

 TAFE Fam Trip Melbourne (phần 2)

Nói đến William Angliss là nhắc tới Ẩm thực – Du lịch – Nhà hàng – Sự kiện.

Ngành ẩm thực (food) lại được chia ra thành 9 chuyên ngành chuyên sâu, gồm các ngành phổ biến như làm bánh, nấu ăn, quản lý ẩm thực …. và cả ngành rất đặc biệt như chế biến thịt và khoa học ẩm thực.

Tư vấn du học Úc

Tư vấn du học Úc

Tư vấn du học Úc; Chương trình Visa đơn giản SSVF; 

Hướng dẫn nộp đơn học tại Melbourne

Hướng dẫn nộp đơn học tại Melbourne

Hướng dẫn nộp đơn học tại Melbourne; Tìm kiếm trường học tại Melbourne; 

Hướng dẫn nộp đơn học tại Brisbane

Hướng dẫn nộp đơn học tại Brisbane

Hướng dẫn nộp đơn học tại Brisbane; Tìm kiếm trường học tại Brisbane;

Hướng dẫn nộp đơn học tại Darwin

Hướng dẫn nộp đơn học tại Darwin

Hướng dẫn nộp đơn học tại Darwin; Tìm kiếm trường học tại Darwin; 

Tìm kiếm trường học tại Darwin

Tìm kiếm trường học tại Darwin

Tìm kiếm trường học tại Darwin; Lựa chọn trường, ngành học tại Darwin;

Tìm kiếm trường học tại Brisbane

Tìm kiếm trường học tại Brisbane

Tìm kiếm trường học tại Brisbane; Lựa chọn trường, ngành học tại Brisbane;

Tìm kiếm trường học tại Melbourne

Tìm kiếm trường học tại Melbourne

Tìm kiếm trường học tại Melbourne; Lựa chọn trường, ngành học tại Melbourne; 

Điều kiện xét Visa du học

 Điều kiện xét Visa du học

 Điều kiện xét Visa du học; Chương trình Visa đơn giản SSVF;

Khả năng học tập tại Việt Nam

Khả năng học tập tại Việt Nam

Khả năng học tập tại Việt Nam; Chương trình Visa đơn giản SSVF;

Lựa chọn trường, ngành học tại Melbourne

Lựa chọn trường, ngành học tại Melbourne

Lựa chọn trường, ngành học tại Melbourne; Nộp hồ sơ xin học tại Melbourne;

Lựa chọn trường, ngành học tại Brisbane

Lựa chọn trường, ngành học tại Brisbane

Lựa chọn trường, ngành học tại Brisbane; Nộp hồ sơ xin học tại Brisbane;

Lựa chọn trường, ngành học tại Darwin

Lựa chọn trường, ngành học tại Darwin

Lựa chọn trường, ngành học tại Darwin; Nộp hồ sơ xin học tại Darwin;

Nộp hồ sơ xin học tại Darwin

Nộp hồ sơ xin học tại Darwin

Nộp hồ sơ xin học tại Darwin; Học bổng du học tại Darwin;