Tuyển lái xe tải Đức dành cho bộ đội xuất ngũ

Ngày đăng bài : 12/26/2023 3:28:04 PM

Quyền lợi lái xe tải tại Đức

Được hưởng mức lương ban đầu, trước thuế từ: 2.500 Eur/tháng (67,5 Trđ). Lương cầm tay từ 1.800 Eur/tháng (48,6 Trđ).

Thu nhập khác: phụ cấp, công tác phí, làm thêm, thưởng cuối năm, v.v.

Đóng bảo hiểm hưu trí, thất nghiệp, y tế, thuế TNCN: khoảng 700 €/tháng.

Được hưởng các chế độ làm việc và phúc lợi bình đẳng như người Đức. Nghỉ phép từ 25-30 ngày/năm. Cơ hội được bảo lãnh người thân và định cư tại Đức.

Tuyển lái xe tải Đức dành cho bộ đội xuất ngũ
Tuyển sinh Lái xe tải Đức 2024
Nhật Vinh ETS - Tuyển sinh Lái xe tải Đức 2024
​  Nhật Vinh ETS - Tuyển sinh Lái xe tải Đức 2024  ​
Nhật Vinh ETS - Tuyển sinh Lái xe tải Đức 2024

 


 Vui lòng cho chúng tôi thông tin của bạn
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi

TIN LIÊN QUAN