Tuyển Điều dưỡng viên Đức

Ngày đăng bài : 12/27/2023 7:56:32 AM

Được hỗ trợ chi trả tiền học tiếng Đức A1-B1/B2, vé máy bay, phí Visa, v.v. trị giá 100 Trđ khi nhận Visa.
Được đào tạo bồi dưỡng kiến thức nghề tại Đức miễn phí từ 6-9 tháng và được trả lương thực hành từ 2.200 Eur/tháng.
Được hỗ trợ tiếng Đức B2 tại Đức miễn phí trong thời gian học điều dưỡng nâng cao.
Được trả lương Điều dưỡng sau khi tốt nghiệp bình đẵng tử 2.800- 4.500 Eur/tháng.
Có hội định cư và bảo lãnh người thân sau 3 năm làm việc. 

Tuyển Điều dưỡng viên Đức

Tuyển Điều dưỡng viên Đức đã tốt nghiệp cao đẳng Điều dưỡng và có Giấy phép hành nghề.
QUYỀN LỢI
Được hỗ trợ chi trả tiền học tiếng Đức A1-B1/B2, vé máy bay, phí Visa, v.v. trị giá 100 Trđ khi nhận Visa.
Được đào tạo bồi dưỡng kiến thức nghề tại Đức miễn phí từ 6-9 tháng và được trả lương thực hành từ 2.200 Eur/tháng.
Được hỗ trợ tiếng Đức B2 tại Đức miễn phí trong thời gian học điều dưỡng nâng cao.
Được trả lương Điều dưỡng sau khi tốt nghiệp bình đẵng tử 2.800- 4.500 Eur/tháng.
Có hội định cư và bảo lãnh người thân sau 3 năm làm việc. 


 Vui lòng cho chúng tôi thông tin của bạn
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi

TIN LIÊN QUAN