Nghề Khách sạn, Du lịch

Ngày đăng bài : 7/23/2023 4:33:09 PM

Bộ tài liệu kỹ năng nghề Khách sạn, Du lịch Việt Nam theo Dự án EU cùng Hội đồng VTCB khuyến khích các doanh nghiệp và người lao động áp dụng tiêu chuẩn VTOS trong công tác đào tạo và thực hiện công việc của mình nhằm chuẩn hóa các kỹ năng nghề từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Nghề Khách sạn, Du lịch

Danh sách tài liệu và Videos

1 Nghiệp vụ Chế biến món ăn Âu

2 Nghiệp vụ Chế biến món ăn Việt Nam

3 Nghiệp vụ Làm bánh Âu

4 Nghiệp vụ An ninh khách sạn

5 Nghiệp vụ Buồng

6 Nghiệp vụ Đại lý lữ hành

7 Nghiệp vụ Đặt giữ buồng khách sạn

8 Nghiệp vụ Đặt giữ chỗ lữ hành

9 Nghiệp vụ Điều hành tour

10 Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch

11 Nghiệp vụ Lễ tân

12 Nghiệp vụ Nhà hàng

13 Nghiệp vụ Quản lý khách sạn nhỏ

 

1 Nghiệp vụ Chế biến món ăn Âu

Tài liệu link: https://drive.google.com/file/d/1U-VnOooXOvQFLACTr6HerINnATLTM2t7/view?usp=drive_link 

ˆ

2 Nghiệp vụ Chế biến món ăn Việt Nam

Tài liệu link: https://drive.google.com/file/d/1OKaRHlK0ZU4U9foqejv3Ge0sPz7pYe9f/view?usp=drive_link

ˆ

3 Nghiệp vụ Làm bánh Âu

Tài liệu link: https://drive.google.com/file/d/1QV7_KeSyN_gPKFOFHPTzgILH4v4o5Szv/view?usp=drive_link

ˆ

4 Nghiệp vụ An ninh khách sạn

Tài liệu link: https://drive.google.com/file/d/1LG0nC6Hdx4a99gi_9p2kv0KjQSMG_KvN/view?usp=drive_link

ˆ

5 Nghiệp vụ Buồng

Tài liệu link: https://drive.google.com/file/d/1ajpbTBj7ocm1I4ZrLHK5kHm6U5Wr4Bjw/view?usp=drive_link

ˆ

6 Nghiệp vụ Đại lý lữ hành

Tài liệu link: https://drive.google.com/file/d/1EaczAobEmYG9aOXDDvqClKgs3D6rNxi9/view?usp=drive_link

ˆ

7 Nghiệp vụ Đặt giữ buồng khách sạn

Tài liệu link: https://drive.google.com/file/d/1OGdQ-RXFe-Ooy6AWGbhV5aNuazBBxsdu/view?usp=drive_link

ˆ

8 Nghiệp vụ Đặt giữ chỗ lữ hành

Tài liệu link: https://drive.google.com/file/d/1hvJOsvRwNvUv-ie_fdQv6gXRa8UTLM8_/view?usp=drive_link

ˆ

9 Nghiệp vụ Điều hành tour

Tài liệu link: https://drive.google.com/file/d/1yyC53Y7VjnytCEDceUD9Yp9PXvefm1ya/view?usp=drive_link

ˆ

10 Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch

Tài liệu link: https://drive.google.com/file/d/1cIJPnJV3rPgxIxQxzV6zS6FlbNgoH3O3/view?usp=drive_link

ˆ

11 Nghiệp vụ Lễ tân

Tài liệu link: https://drive.google.com/file/d/1oxFDYjL6J-3_8e2ccEMdf67jG6Wg6L0g/view?usp=drive_link

ˆ

12 Nghiệp vụ Nhà hàng 

Tài liệu link: https://drive.google.com/file/d/15XXixTUtkJ82IjhsSBnqlb-zQkAjTR_I/view?usp=drive_link

ˆ

13 Nghiệp vụ Quản lý khách sạn nhỏ

Tài liệu link: https://drive.google.com/file/d/1Q21vWO16l-hnt4pNCpRgFIr1nVO3aXL5/view?usp=drive_link


 Vui lòng cho chúng tôi thông tin của bạn
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi

TIN LIÊN QUAN