Các chương trình du học Đài Loan

Ngày đăng bài : 3/19/2024 12:40:45 PM

Các chương trình du học Đài Loan

Các chương trình du học Đài Loan

Các chương trình du học Đài Loan

Tìm hiểu qua Youtube

 Du học Đài Loan hệ vừa học vừa làm 

Chương trình 4 năm học Đại học nghề kết hợp học tiếng Trung và thực tập tại doanh nghiệp.

Có hỗ trợ học phí hoặc/và KTX.

Phù hợp với ứng viên mới học tiếng Trung cơ bản TOCFL1 và mong muốn trải nghiệm thực tập, làm việc trong thời gian học. Bắt buộc phải đạt TOCFL A2 mới được học tiếp đại học năm 2 (lớp học toàn sinh viên Việt Nam).

Du học Đài Loan hệ 1+4

Chương trình 1 năm học tiếng Trung và 4 năm học Đại học chính quy. Có chương trình thực tập tại doanh nghiệp.

Có hỗ trợ học phí hoặc/và KTX.

Phù hợp với ứng viên mới học tiếng Trung cơ bản TOCFL A1. Bắt buộc phải đạt TOCFL A2 mới được học đại học (lớp học toàn sinh viên Việt Nam) hoặc TOCFL B1 (lớp học cùng sinh viên Đài Loan).

Du học Đài Loan chuyên ban quốc tế

Chương trình 4 năm học Đại học chính quy. Có chương trình thực tập tại doanh nghiệp năm 1 (bắt buộc). Từ năm 2 có thể tự chọn nơi thực tập.

Có hỗ trợ học phí hoặc/và KTX.

Phù hợp với ứng viên đạt trình độ tiếng Trung TOCFL A2 trở lên. Nếu học cùng sinh viên Đài Loan cần phải đạt TOCFL B1.

Tham khảo: https://taiwandiary.vn/2024/01/31/he-chuyen-ban-quoc-te-la-gi/

Du học Đài Loan hệ Thạc sĩ hoặc văn bằng 2

Chương trình 2 năm học Thạc sĩ hoặc văn bằng 2 cử nhân. 

Có hỗ trợ học phí hoặc/và KTX.

Phù hợp với ứng viên đạt trình độ tiếng Trung TOCFL B1 trở lên.

Tham khảo: https://ohataiwan.com/thong-tin-du-hoc-thac-si-dai-loan-can-biet/

Du học Đài Loan tự túc

Chương trình học Đại học hoặc Thạc sĩ, Tiến sĩ chính quy. 

Được tự lựa chọn nghề, trường học, v.v.

Phù hợp với ứng viên đạt trình độ tiếng Trung TOCFL B1 trở lên.

Tham khảo: https://ohataiwan.com/1-so-dieu-can-biet-ve-du-hoc-dai-loan-tu-tuc/

Tổng hợp các hệ du học Đài Loan


 Vui lòng cho chúng tôi thông tin của bạn
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi

TIN LIÊN QUAN