Trường THPT Columbia International College - Columbia International College (CIC)

Ngày đăng bài : 4/8/2020 3:04:43 PM

Columbia International College

Địa chỉ: 1003 Main St W, Hamilton, ON L8S 4P3, Canada

Website: https://www.cic-totalcare.com/vi/

Trường THPT Columbia International College  - Columbia International College (CIC)

CIC là trường THPT duy nhât có hệ thống Giáo dục Chăm sóc Toàn diện®  -  đây là sự giáo dục tổng thể tập trung vào sự phát triển toàn diện trong các nhu cầu học thuật, xã hội, xúc cảm và thể chất của học sinh

CIC - thăm trường và gặp gỡ học sinh Việt Nam
tháng 5 năm 2013
Cô Bạch Thị Thanh Hương
GĐ du học - Nhật Vinh ETS

 Vui lòng cho chúng tôi thông tin của bạn
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi

TIN LIÊN QUAN