Du học Nhật Bản vừa học vừa làm

Ngày đăng bài : 1/4/2020 10:43:29 PM

Chương trình phối hợp với công ty cổ phần VINAMEX tổ chức giới thiệu các chương trình du học Nhật Bản vừa học vừa làm và xuất khẩu lao động Nhật Bản với mục đích quảng thông tin một cách minh bạch sâu rộng trực tiếp tới người nhu cầu học tập làm việc tại Nhật. 

Du học Nhật Bản vừa học vừa làm

 

Du học Nhật Bản vừa học vừa làm.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: M.Z.V 0903222942

 


 Vui lòng cho chúng tôi thông tin của bạn
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi

TIN LIÊN QUAN