Thợ sơn và vecni

Ngày đăng bài : 7/28/2022 10:37:37 PM

Tính toán nguyên vật liệu phục vụ việc sơn. Thực hiện công tác dọn dẹp trước khi sơn, tiến hành công việc sơn, dọn dẹp sau khi sơn

Thợ sơn và vecni

Tính toán nguyên vật liệu phục vụ việc sơn. Thực hiện công tác dọn dẹp trước khi sơn, tiến hành công việc sơn, dọn dẹp sau khi sơn


 Vui lòng cho chúng tôi thông tin của bạn
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi

TIN LIÊN QUAN