Tài liệu và video hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ năng nghề Khách sạn, Nhà hàng, Lữ hành Việt Nam (VTOS)

Ngày đăng bài : 2/27/2020 10:43:50 PM

Dự án EU cùng Hội đồng VTCB khuyến khích các doanh nghiệp và người lao động áp dụng tiêu chuẩn VTOS trong công tác đào tạo và thực hiện công việc của mình nhằm chuẩn hóa các kỹ năng nghề từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Tài liệu và video hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ năng nghề Khách sạn, Nhà hàng, Lữ hành Việt Nam (VTOS)

Phổ biến tài liệu và video hướng dẫn 13 tiêu chuẩn VTOS

Nhằm tạo điều kiện cho tất cả các doanh nghiệp, người lao động, giảng viên, học viên được tiếp cận với nội dung đầy đủ bộ Tiêu chuẩn VTOS hiện hành, Dự án EU phối hợp với Hội đồng VTCB phổ biến toàn bộ nội dung tài liệu hướng dẫn của bộ tiêu chuẩn VTOS, bao gồm 13 quyển tài liệu và 13 video hướng dẫn kỹ năng nghề cùng video hướng dẫn kỹ năng đào tạo cho các nghiệp vụ:

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (VTOS - Vietnam Tourism Occupational Skills Standards) được các chuyên gia quốc tế và Việt Nam xây dựng trong khuôn khổ triển khai Dự án Phát triển nguồn Nhân lực Du lịch Việt Nam (HRDT Project) do Liên minh Châu Âu tài trợ từ năm 2004 đến 2010 và đã được Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ Du lịch (VTCB) thẩm định, phê duyệt và phát hành. Tiêu chuẩn VTOS đã được áp dụng rộng rãi trong việc triển khai đào tạo nhân viên tại doanh nghiệp cũng như áp dụng trong việc giảng dạy sinh viên tại các trường đào tạo du lịch thông qua đội ngũ gần 3.000 Đào tạo viên VTOS.
 

Tiêu chuẩn VTOS cũng là thước đo để đánh giá kỹ năng nghề của nhân viên, người lao động thông qua các kỳ thẩm định VTOS được Hội đồng VTCB tiến hành trên toàn quốc. Tiêu chuẩn VTOS góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành du lịch Việt Nam. 

Trong khuôn khổ của Dự án Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội do Liên minh Châu Âu tài trợ (2011 - 2015), một trong những nội dung quan trọng là tiếp tục mở rộng độ bao phủ của Hệ thống VTOS. 

Nhằm tạo điều kiện cho tất cả các doanh nghiệp, người lao động, giảng viên, học viên được tiếp cận với nội dung đầy đủ bộ Tiêu chuẩn VTOS hiện hành, Dự án EU phối hợp với Hội đồng VTCB  phổ biến toàn bộ nội dung tài liệu hướng dẫn của bộ tiêu chuẩn VTOS, bao gồm 13 quyển tài liệu và 13 video hướng dẫn kỹ năng nghề cùng video hướng dẫn kỹ năng đào tạo cho các nghiệp vụ dưới đây:

(nguồn: http://vietnamtourism.gov.vn)

 

Tải tài liệu và video hướng dẫn 13 tiêu chuẩn VTOS

Nghiệp vụ Buồng

Tài liệu link: https://drive.google.com/file/d/1c56MzVZPDlfQcNpBqQ_eKFUetdo7iMsO/view?usp=sharing

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=dMdvDzcOlTI&list=PLCAB2A062031EE86E&index=1

Nghiệp vụ An ninh khách sạn

Tài liệu link: https://drive.google.com/file/d/1MwBDqRKKh0h3Cp-9UwbhqvLKo0iXfgXF/view?usp=sharing

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=xGhofANH3Uc&list=PLCAB2A062031EE86E&index=3

Nghiệp vụ Lễ tân

Tài liệu link: https://drive.google.com/file/d/1a5CuNf66nCtLfKcDzOAJcNHEqmwK6FlF/view?usp=sharing

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=srbANG_zopI&list=PLCAB2A062031EE86E&index=2

Nghiệp vụ Nhà hàng

Tài liệu link: https://drive.google.com/file/d/1FDfl9o_IB9kerjVwhysp2JIByj2S8QGj/view?usp=sharing

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=BdX5kNjGE_M&list=PLCAB2A062031EE86E&index=6

Nghiệp vụ Chế biến món ăn Việt Nam

Tài liệu link: https://drive.google.com/file/d/1-qQbxyEWfL5aTfIuM9fq6NQdMCFQeTYr/view?usp=sharing

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=HCYn4d4bUyw&list=PLCAB2A062031EE86E&index=8

Nghiệp vụ Chế biến món ăn Âu

Tài liệu link:  https://drive.google.com/file/d/1lTjBHo1dep0B9Yzqrjk_AxxN_lNovCCa/view?usp=sharing

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=gHNnX0jIU4U&list=PLCAB2A062031EE86E&index=7

Nghiệp vụ Làm bánh Âu

Tài liệu link: https://drive.google.com/file/d/1lTjBHo1dep0B9Yzqrjk_AxxN_lNovCCa/view?usp=sharing

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=MB-h7VB5SN4&list=PLCAB2A062031EE86E&index=9

Nghiệp vụ Đặt giữ buồng khách sạn

Tài liệu link: https://drive.google.com/file/d/1Cq6-CM9Rr0i8hJkq3BSA0SRSCcdIOWhI/view?usp=sharing  

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=HWmufARBTZg&list=PLCAB2A062031EE86E&index=10

Nghiệp vụ Quản lý khách sạn nhỏ

Tài liệu link: https://drive.google.com/file/d/1M3QQ9TBk7lHm50gLDpuotgIxfRo85_on/view?usp=sharing

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=iz-hdWc53v0&list=PLCAB2A062031EE86E&index=12

Nghiệp vụ Đại lý lữ hành

Tài liệu link: https://drive.google.com/file/d/1DOdwYDLExnRLfhB9vJ0QIFuRzGyqu_F4/view?usp=sharing

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=AQeQfnf0qqM&list=PLCAB2A062031EE86E&index=5

Nghiệp vụ Điều hành tour

Tài liệu link: https://drive.google.com/open?id=1T4YIRl_PZJ0GeE8neqQuG5EbFdjwfrWW

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=BRCR_bBhOyk&list=PLCAB2A062031EE86E&index=4

Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch

Tài liệu link: https://drive.google.com/file/d/1gH2enfYBQZZVhik1Q6IjtV7bvnvqDJsy/view?usp=sharing

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=wOsOguSZOnY&list=PLCAB2A062031EE86E&index=13

Nghiệp vụ Đặt giữ chỗ lữ hành

Tài liệu link: https://drive.google.com/file/d/10hxg81S1meMOt2LXQd47GILqlquWVwmS/view?usp=sharing

Video link:  https://www.youtube.com/watch?v=cYxeTSN5QfI&list=PLCAB2A062031EE86E&index=11


 Vui lòng cho chúng tôi thông tin của bạn
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi

TIN LIÊN QUAN