Nhân viên bán hàng

Ngày đăng bài : 7/28/2022 10:40:12 PM

Nhận và bảo quản hàng hoá. Trưng bày và sắp xếp hàng hoá,tư vấn và bán hàng, chăm sóc khách hàng

Nhân viên bán hàng

Nhận và bảo quản hàng hoá. Trưng bày và sắp xếp hàng hoá,tư vấn và bán hàng, chăm sóc khách hàng


 Vui lòng cho chúng tôi thông tin của bạn
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi

TIN LIÊN QUAN