Nghề thợ mộc

Ngày đăng bài : 7/28/2022 10:34:31 PM

Sử dụng các công cụ để tạo ra các sản phẩm bằng gỗ 
-Lắp đặt, sửa chữa, trang trí các sản phẩm từ gỗ

Nghề thợ mộc

Sử dụng các công cụ để tạo ra các sản phẩm bằng gỗ. Lắp đặt, sửa chữa, trang trí các sản phẩm từ gỗ


 Vui lòng cho chúng tôi thông tin của bạn
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi

TIN LIÊN QUAN