Nghề phay, tiện

Ngày đăng bài : 7/28/2022 10:32:39 PM

Cắt gọt kim loại,
-Gia công cơ khí, sản xuất các chi tiết máy theo yêu cầu

Nghề phay, tiện

Cắt gọt kim loại,
-Gia công cơ khí, sản xuất các chi tiết máy theo yêu cầu


 Vui lòng cho chúng tôi thông tin của bạn
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi

TIN LIÊN QUAN