Nghề làm bánh

Ngày đăng bài : 7/28/2022 10:35:37 PM

Chuẩn bị nguyên vật liệu, làm các loại bánh theo đơn đặt hàng và yêu cầu của cấp trên,
Trình bày, bảo quản thành phẩm và nguyên vật liệu

Nghề làm bánh

Chuẩn bị nguyên vật liệu, làm các loại bánh theo đơn đặt hàng và yêu cầu của cấp trên,
Trình bày, bảo quản thành phẩm và nguyên vật liệu


 Vui lòng cho chúng tôi thông tin của bạn
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi

TIN LIÊN QUAN