Kỹ thuật viên tích hợp hệ thống

Ngày đăng bài : 7/28/2022 10:41:27 PM

Tich hợp hệ thống, quản lý hệ thống công nghệ thông tin, chịu trách nhiệm chính về phần cứng và phần mềm của các hệ thống máy tính

Kỹ thuật viên tích hợp hệ thống

Tich hợp hệ thống, quản lý hệ thống công nghệ thông tin, chịu trách nhiệm chính về phần cứng và phần mềm của các hệ thống máy tính


 Vui lòng cho chúng tôi thông tin của bạn
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi

TIN LIÊN QUAN