Hướng dẫn viết thư động lực du học nghề Đức

Ngày đăng bài : 9/15/2023 9:23:09 AM

Thư động lực phải có sự kết nối giữa: hoàn cảnh gia đình, năng lực học tập, kinh nghiệm/trải nghiệm làm việc, tính cách bản thân, sự đam mê, v.v. với nghề bạn chọn học. 

Thư cần có Mở bài (chủ đề thư) - Thân bài - Kết luận (cam kết, kêu gọi hành động).

Hướng dẫn viết thư động lực du học nghề Đức

Nguyen, xxx xxx

Geburtsdatum: xx.xx.2001. Reisepass: Cxxxxxxx

xxx Straße xx, xxx, 10000 Stadt Ha Noi, Vietnam

                                               Ha Noi, den xx.xx.2022

An: Sehr geehrte Damen und Herren,

Mở bài: Giới thiệu chủ đề bài viết (2-3 dòng)

Tôi là Nguyen xxx, viết thư bày tỏ nguyện vọng mong muốn được tham gia chương trình:

  • đào tạo nghề (Điều dưỡng) tại Đức do Euro-Schulen Bitterfeld-Wolfen tổ chức tại bang Sachen Anhalt dự tính bắt đầu từ 01.10.2022.
  • chuyển đổi văn bằng nghề (Phục hồi chức năng) tại Đức dự tính bắt đầu từ 01.10.2022.
  • vị trí làm việc "Vận hành máy in" do Wepoba GmbH tuyển dụng làm việc tại bang Brandenburg, dự tính bắt đầu từ 01.08.2022.

Thân bài: Trình bày, nếu lý do chọn chương trình nêu trên 

1- Giới thiệu gia đình, bản thân (3-5 dòng) 

2- Kiến thức đã học, kinh nghiệm/trải nghiệm đã qua liên quan đến chương trình định tham gia (học nghề/ chuyển đổi/ việc làm) (10-15 dòng) 

3- Tóm tắt thông tin về chương trình mong muốn tham gia, trình độ tiếng Đức hiện nay (5-8 dòng) 

4- Kế hoạch học tập, làm việc của bạn tại Đức: (3-5 dòng) 

  • Học nghề: Nỗ lực học tiếng Đức thi đạt trình độ B2 trong 6 tháng và tiếp tục 36 tháng học nghề.
  • Chuyển đổi văn bằng: Nỗ lực học tiếng Đức thi đạt trình độ B2 và học chuyển đổi văn bằng trong thời gian từ 6-12 tháng.
  • Làm việc: Nỗ lực học tập và nâng cao kỹ năng nghề theo yêu cầu của Wepoba GmbH và tìm hiểu văn hóa Đức để có cơ hội làm việc lâu dài tại Đức.    

Kết luận (2-3 dòng)

Tôi cam kết nỗ lực học tập để thi đạt tiếng Đức trình độ B2 và tiếp tục chương trình đào tạo nghề (Điều dưỡng)/ chuyển đổi văn bằng nghề (Phục hồi chức năng) tại Đức theo kế hoạch học tập. Rất mong ông bà  tiếp nhận (hoặc xét Visa) cho tôi được tham gia chương trình theo nguyện vọng.

Hoặc

Tôi cam kết nỗ lực học tập và rèn luyện kỹ năng nghề theo yêu cầu của công việc. Rất mong ông bà  xét Visa cho tôi được tham gia chương trình theo nguyện vọng.

Mit freundlichen Grüßen,

 (ký tên)

Nguyen, xxx

Lưu ý: Cố gắng viết thư động lực trong 1 trang A4


 Vui lòng cho chúng tôi thông tin của bạn
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi

TIN LIÊN QUAN