Học bổng du học tại Perth

Ngày đăng bài : 7/2/2019 5:45:04 PM

 Học bổng du học tại Perth; Chi phí sinh hoạt và việc làm ở Perth;

 Học bổng du học tại Perth

Học bổng chính phủ Úc

$200,000,000 AUD

“Annual Government investment on International scholarships”

Hệ thống giáo dục của Úc cung cấp cơ hội cho sinh viên quốc tế có kết quả học tập đặc biệt để kiếm Học bổng Chính phủ Úc. Học bổng được quản lý bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc (AusAID) và Bộ Giáo dục, Việc làm và Quan hệ Nơi làm việc (DEEWR) và bao gồm các chương trình giáo dục sau:

Hệ đại học

Hệ sau đại học

Chương trình nghiên cứu

Giáo dục và Đào tạo nghề (VET)

Trao đổi sinh viên

Xem thêm:

Thông tin về cách nộp đơn xin học bổng vào các trường đại học Úc

Học bổng du học Úc

Có rất nhiều học bổng, trợ cấp và học bổng (từ cá nhân) có thể giúp hỗ trợ bạn về mặt tài chính cho việc học tập tại Úc. Chúng được cung cấp bởi Chính phủ Úc, các tổ chức giáo dục và một số tổ chức công cộng và tư nhân khác.

Tất cả đơn và yêu cầu xin học bổng được thực hiện thông qua các nhà cung cấp học bổng.

Dưới đây là thông tin về một số chương trình học bổng lớn dành cho sinh viên quốc tế:

Giải thưởng Úc

Giải thưởng Úc nhằm mục đích thúc đẩy kiến thức, liên kết giáo dục và mối quan hệ bền vững giữa Úc và các nước láng giềng thông qua các chương trình học bổng mở rộng của Úc. Chương trình quy tụ các học bổng được cung cấp bởi Bộ Ngoại giao (DFAT), Bộ Giáo dục và Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR).

Xem thêm:

Giải thưởng Úc (Australia Awards)

Học bổng điểm đến Úc Destination Australia Program

Chương trình điểm đến nước Úc (Destination Australia Program - DAP) là chương trình di động mới của Chính phủ Úc dành cho sinh viên trong nước và quốc tế học tập theo những khu vực ở Úc. Hơn 1.000 học bổng sẽ có sẵn mỗi năm để hỗ trợ cả sinh viên trong nước và quốc tế học tập tại các địa điểm trong các cở sở đào tạo theo khu vực với trình độ từ cấp độ Chứng nhận IV trở lên. Có thể nộp đơn xin học bổng tại các tổ chức đại học Úc lên tới 15.000 đô la mỗi sinh viên mỗi năm.

Chương trình đào tạo nghiên cứu của chính phủ Úc (RTP)

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, Chương trình đào tạo nghiên cứu (RTP) đã thay thế chương trình học bổng nghiên cứu sau đại học quốc tế (IPRS).

Xem thêm:

Chương trình đào tạo nghiên cứu tại trang web của Bộ Giáo dục: Department of Education

Đơn xin học bổng gửi trực tiếp đến một trường đại học tham gia chương trình: Participating university

Hiệp hội nghiên cứu phụ nữ APEC của Úc (Australia APEC Women in Research Fellowship)

Hiệp hội nghiên cứu phụ nữ APEC của Úc dành cho các nhà nghiên cứu nữ có thành tích cao từ các nền kinh tế APEC để có cơ hội nghiên cứu hợp tác với các tổ chức nghiên cứu và giáo dục Úc. Các học bổng nhằm hỗ trợ việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ trong khu vực APEC và nâng cao vị thế vai trò người phụ nữ hiện đại trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Xem thêm:

Hiệp hội nghiên cứu phụ nữ APEC của Úc Australia APEC Women in Research Fellowship

Ai có thể nộp đơn xin học bổng?

Tất cả các học bổng được liệt kê trên trang web có sẵn cho sinh viên quốc tế từ nhiều quốc tịch khác nhau. Tuy nhiên tất cả các điều kiện học bổng được đặt ra bởi các cơ sở đào tạo hoặc tổ chức cung cấp học bổng và đơn xin học bổng phải được gửi trực tiếp tới nhà cung cấp học bổng.

Xem thêm: Tìm hiểu những học bổng bạn có thể đủ điều kiện - Find out what scholarships you might be eligible for.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi tại link: Du học Nhật Vinh ETS

Xin mời xem tiếp: Chi phí sinh hoạt và việc làm ở Perth


 Vui lòng cho chúng tôi thông tin của bạn
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi

TIN LIÊN QUAN